Analyse Kempenbaan Oost en West

Tegelijkertijd met het nieuws dat op het Hacasterrein een grootschalig distributiecentrum wordt gevestigd, presenteert de gemeente Tilburg een analyse van kansen en bedreiging van de Kempenbaan Oost (Hacas-Verschuuren terrein) en Kempenbaan West (Leijhoeve, Van der Valk Hotel en omgeving). In alle scenario’s staat dat de verkeersdruk op de Koningshoeven flink moet worden verminderd. Hieronder enkele uitgangspunten die de gemeente benoemt:

De volgende uitgangspunten worden voor de (her)ontwikkeling van Kempenbaan gehanteerd:
a. Een recreatieve route voor langzaam verkeer (ongelijkvloers) tussen Kempenbaan-Oost en -West is onderdeel van de herontwikkeling van Kempenbaan-Oost.
b. De ecologische verbindingszone langs de Leij wordt ontworpen en gerealiseerd.
c. Nieuw woningbouwprogramma aan de Koningshoeven moet aansluiten bij de kwaliteiten van de Koningshoeven.
d. De entree van de stad wordt vormgegeven door (de bebouwing van) Kempenbaan-Oost in samenhang te ontwikkelen met de bebouwing van het Van der Valk-hotel, de Leijhoeve en het Cenakel.
e. De ontsluitingsstructuur moet passen bij het toekomstige programma van Kempenbaan-Oost, waarbij sluipverkeer op de Koningshoeven verminderd of voorkomen wordt.

De vraag is natuurlijk of deze analyse nog steeds geldig is nu projectontwikkelaar Somerset Capital Partners hier een kolossaal distributiecentrum wil vestigen met de ontsluiting geheel of gedeeltelijk via de Koningshoeven. Voor alle genoemde uitgangspunten is samenwerking tussen gemeente en Somerset nodig. Heeft de projectontwikkelaar daar wel zin in?. Wat levert het op in cash geld?

Wil je zelf de analyse lezen, dan kun je de stukken hieronder downloaden.