Gevonden voorwerpen deel 1

Op of in de nabijheid van de Koningshoeven in Tilburg vind ik regelmatig zaken die iemand is verloren. Als eerlijke vinder wil ze graag teruggeven of de vindplaats aanwijzen van het verloren goed, of de verloren goederen. Dit is deel 1 van een reeks. Gevonden op De Koningshoeven op 2 juni 2019: een maaltijd van […]

Tien tips inzake bestuursrecht

Valentijn Wösten is juridisch adviseur van onder meer Mobilisation for the Environment, een non gouvernementele organisatie die er mede voor zorgde dat uiteindelijk de Raad van State het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof onwettig verklaarde. Hij is bij uitstek een kenner van het Nederlands bestuursrecht. In een document geeft Wösten ‘Tien gouden regels in […]

Huilende wilgen

De grote wilg achterin onze tuin, huilt al enkele weken. Niet als enige. Overal kom ik druppelende wilgen tegen. De oorzaak hiervan zijn de larven van de wilgenschuimcicade (Aphrophora salicis). Die zuigen sap uit jonge wilgentakjes. Het boomsap dat ze niet gebruiken verlaat via het verteringsstelsel het lichaam, bij de anus wordt er wat lucht […]

Wat betekent uitspraak Raad van State voor de vestiging op het Hacasterrein van een kolossaal distributiecentrum?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (hier onder te downloaden). Dit betekent dat vergunningen alleen nog worden verstrekt als zeker is dat de extra stikstofuitstoot van een activiteit […]

Analyse Kempenbaan Oost en West

Tegelijkertijd met het nieuws dat op het Hacasterrein een grootschalig distributiecentrum wordt gevestigd, presenteert de gemeente Tilburg een analyse van kansen en bedreiging van de Kempenbaan Oost (Hacas-Verschuuren terrein) en Kempenbaan West (Leijhoeve, Van der Valk Hotel en omgeving). In alle scenario’s staat dat de verkeersdruk op de Koningshoeven flink moet worden verminderd. Hieronder enkele […]