Tien tips inzake bestuursrecht

Valentijn Wösten is juridisch adviseur van onder meer Mobilisation for the Environment, een non gouvernementele organisatie die er mede voor zorgde dat uiteindelijk de Raad van State het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof onwettig verklaarde. Hij is bij uitstek een kenner van het Nederlands bestuursrecht. In een document geeft Wösten ‘Tien gouden regels in het bestuursrecht’. Op de Koningshoeven hebben we te maken met de verbreding van de A58 en de bouw van een kolossaal distributiecentrum op het Hacasterrein (Kempenbaan oost). Er zal nog veel water door de Nieuwe Leij stromen voordat het allemaal zover is. Om in een oerwoud van regels een weg te vinden is elke tip welkom. Misschien is het ook voor andere mensen handig.

De Nieuwe Leij ter hoogte van de Koningshoeven vormt straks de grens met een kolossaal distributiecentrum.