Wat betekent uitspraak Raad van State voor de vestiging op het Hacasterrein van een kolossaal distributiecentrum?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (hier onder te downloaden). Dit betekent dat vergunningen alleen nog worden verstrekt als zeker is dat de extra stikstofuitstoot van een activiteit geen schade oplevert aan kwetsbare natuurgebieden. Simpel gezegd konden vergunningaanvragers aan de hand van het PAS op basis van rekenmethodes, beloftes en ‘toekomstige technologie’ een vergunning krijgen. De milieubeweging vond dat het PAS vooral oog heeft voor economische belangen en veel minder voor de belangen van natuur en milieu. Het Europees Hof van Justitie gaf de milieubeweging in november 2018 gelijk. Het oordeelde dat het PAS veel te vrijblijvend is en dat Nederland veel te weinig doet om de uitstoot van stikstof te beperken. Met de uitspraak van 29 mei erkent de Raad van State dat de onderbouwing van het PAS niet deugt. De uitspraak heeft grote consequenties voor vergunningen van intensieve veehouderijen, voor wegenaanleg en voor transportbedrijven. Allemaal activiteiten die gepaard gaan met een grote uitstoot van stikstof. Vergunningaanvragers moeten namelijk bij het aanvragen van een vergunning ook aangeven welke maatregelen ze nemen om de extra stikstof uitstoot te compenseren. Die compensatiemaatregelen moeten ook bewijsbaar werken en ervoor zorgen dat er geen extra schade wordt toegebracht aan de natuur.

120.000 vrachtwagens per jaar

Benieuwd hoe die nieuwe vergunningaanvraag in de praktijk gaat werken. Neem de aanleg van een distributiecentrum (DC) op het Hacasterrein aan de Koningshoeven in Tilburg door Somerset Capital Partners. De heer T. Peters, partner van Somerset, verwacht daar per dag 400 vrachtwagens. Zo’n DC is natuurlijk altijd in bedrijf, maar laten we aannemen dat er 6 dagen per week wordt gewerkt, dan is dat 2.400 vrachtwagens per week. Als we uitgaan van 50 weken per jaar levert dat een imposante rij op van 120.000 (honderdtwintig duizend) vrachtwagens per jaar. Die rijden allemaal heen en rijden weer weg. Dat is 240.000 vrachtwagenbewegingen per jaar. Los van het feit of de infrastructuur in de omgeving van het Hacasterrein het aankan. Hoeveel extra stikstof per jaar stoten al die vrachtwagens uit? Een kleine indicatie geeft het rapport van Natuur en Milieu dat je hieronder kunt inzien. Het laat zien dat de gezondheidsschade en de klimaatschade van zoveel vrachtwagens enorm is. Welke gevolgen heeft die enorme stikstofneerslag voor het Leypark, de ecologische zone langs rivier de Nieuwe Leij, voor het Vorstelijk Landschap, voor de Moerenburg en andere natuurgebieden in onze omgeving zoals Kerkeindse Heide en Galgeven? Met name dit laatste gebied is bijzonder, als onderdeel van het Natura2000- en PAS- gebied Kampina & Oisterwijkse vennen. Welke maatregelen, die bewijsbaar werken, gaat Somerset nemen om de extra uitstoot van stikstof van 120.000 vrachtwagens tegen te gaan? Wat betekent de uitstoot van al die vrachtwagens voor de gezondheid van de bewoners van de Koningshoeven en bewoners in de verre omtrek? Interessante vragen, nu nog wat antwoorden.

Kampina & Oisterwijkse Vennen is een prachtig natuurgebied dat onder druk staat van allerlei bedreigingen. Daar komt een grote toename van stikstofuitstoot bij vanwege uitbreiding van de A58 en mogelijke vestiging van een kolossaal distributiecentrum aan de Koningshoeven in Tilburg waar jaarlijks zo’n 120.000 vrachtwagens komen laden/lossen.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning uit november 2018 door Somerset Capital Partners loopt nog steeds. Laten we hopen dat de gemeente Tilburg alert is en de vergunningaanvraag tegen het licht houdt met deze uitspraak van de Raad van State in het achterhoofd.